Hľadáte kvalitné autodoplnky? Nakupujte od spoľahlivého Slovenského obchodu. Už 17 rokov Vám vylepšujeme automobily. Ďakujeme.

Postup na vrátenie tovaru

Postup na vrátenie tovaru


1. vypíšte formulár (priložený v potvrdení prijatia objednávky) resp. stiahnite si FORMULÁR a odošlite ho poštou spolu s tovarom a kópiou faktúry


2. adresa doručenia pre tovar je(POZOR JE INÁ AKO FAKTURAČNÁ):


Patrik Marák – PAMA
Vrbovská cesta 2511/19
921 01 Piešťany


V prípade nejasností nás kontaktujte v pracovných dňoch 10:00-13:00.
Telefón: 0944003991
- tovar poistite, za stratu tovaru počas Vašej prepravy neručíme
- tovar neposielajte na dobierku! (ak bude poslaný na dobierku nebude prevzatý)
- vrátiť je možné iba nepoužitý, čistý a nepoškodený tovar, vrátane všetkých štítkov
Podmienky odstúpenia od zmluvy
V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci-spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy
do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po
prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v
klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po
niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto
lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:
- pre vrátenie tovaru nám doručte tovar (poštou, kuriérom) do sídla spoločnosti spolu s kópiou
faktúry, listom prečo vraciate tovar a číslo bankového účtu, na ktorý budú peniaze vrátené.
- v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je
použitý, nepoškodený, zabalený v originálnom obale a so všetkým príslušenstvom čiže
úplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu kúpnej ceny. Tovar musí byť odoslaný s
kópiou dokladu o kúpe!
- ak kupujúci vráti tovar použitý, poškodený a nekompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu
zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a
o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň
používania tovaru ( v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).
- náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi hradí v plnej výške kupujúci
- peniaze (celá suma alebo relevantná časť) za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš
účet v zmysle zákona najneskôr do 15 dní.
- v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ
môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na
náklady odosielajúceho späť.
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť od
zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa,
alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu
umeleckého výkonu alebo multimediálneho
diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode
s kúpnou zmluvou a teda je bez závad
pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo
od zmluvy odstúpiť.
- V prípade, že nebude k tovaru pribalená faktúra alebo potvrdenie prijatia objednávky, nie
je možné žiadosť o vrátenie peňazí vybaviť!

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.